VÝHOVORKY ALEBO VÝSLEDKY

Istý človek mal zlyhať, ale namiesto toho mal úspech. Keď vo veku 5 rokov stratil 97 % zraku, odmietol navštevovať školu pre slepcov. Prijali ho do verejnej školy a neskôr hral baseball a futbal. Stal sa profesorom žurnalistiky a bolo o ňom známe, že vyžaduje dokonalosť. Raz sa ho študent spýtal, čo považuje za horšie – slepotu, hluchotu alebo byť bez rúk alebo nôh. Odpovedal: „Nič z toho! Letargia, nezodpovednosť, nedostatok ambícií alebo túžby – to sú skutočné hendikepy! Ak ťa nenaučím nič iné, len to, aby si chcel niečo urobiť so svojím životom, tento kurz bude veľmi úspešný.“

Často vravieval svojim študentom žurnalistiky: „Nie ste tu, aby ste sa naučili priemernosť. Ste tu na to, aby ste sa naučili excelovať. Ak vás pošlem po nejaký príbeh a vy ho nezískate, pretože ste si zlomili nohu, zavolajte mi zo sanitky a ja vám odpustím. Ale nehovorte mi výhovorky! Vaším najväčším nepriateľom nie sú problémy, ktoré máte pred sebou. Nepriateľom je pohodlnosť, negativizmus, obmedzenia, ktoré ste si stanovili, a sebaľútosť.“

Máme všetky výhovorky, aby sme neurobili viac so svojím životom. Keby sme len mali lepší zrak, chudšiu alebo vyššiu postavu alebo keby sme pochádzali z lepšieho prostredia. Sú to výhovorky! Máme dosť dispozícií, aby sme prekonali okolnosti, ktoré obyčajne vytvárajú budúcnosť. Takže výhovorky alebo výsledky?

Najnovšie články

article-thumbnail
AKO ODPÚŠŤAŤ A OPÄŤ MILOVAŤ.

Večná dilema. Odpustiť alebo neodpustiť. Sklame nás opäť alebo sa poučí. Umenie odpúšťať neovláda každý, no každý by sa o to mal minimálne pokúsiť. Pýtate sa prečo?

article-thumbnail
POSTOJ VÍŤAZSTVA

Keď máš správny postoj, máločo ťa môže zastaviť; a ak ho nemáš, máločo ti dokáže pomôcť!

0
;