VÝHOVORKY ALEBO VÝSLEDKY

Istý človek mal zlyhať, ale namiesto toho mal úspech. Keď vo veku 5 rokov stratil 97 % zraku, odmietol navštevovať školu pre slepcov. Prijali ho do verejnej školy a neskôr hral baseball a futbal. Stal sa profesorom žurnalistiky a bolo o ňom známe, že vyžaduje dokonalosť. Raz sa ho študent spýtal, čo považuje za horšie – slepotu, hluchotu alebo byť bez rúk alebo nôh. Odpovedal: „Nič z toho! Letargia, nezodpovednosť, nedostatok ambícií alebo túžby – to sú skutočné hendikepy! Ak ťa nenaučím nič iné, len to, aby si chcel niečo urobiť so svojím životom, tento kurz bude veľmi úspešný.“

Často vravieval svojim študentom žurnalistiky: „Nie ste tu, aby ste sa naučili priemernosť. Ste tu na to, aby ste sa naučili excelovať. Ak vás pošlem po nejaký príbeh a vy ho nezískate, pretože ste si zlomili nohu, zavolajte mi zo sanitky a ja vám odpustím. Ale nehovorte mi výhovorky! Vaším najväčším nepriateľom nie sú problémy, ktoré máte pred sebou. Nepriateľom je pohodlnosť, negativizmus, obmedzenia, ktoré ste si stanovili, a sebaľútosť.“

Máme všetky výhovorky, aby sme neurobili viac so svojím životom. Keby sme len mali lepší zrak, chudšiu alebo vyššiu postavu alebo keby sme pochádzali z lepšieho prostredia. Sú to výhovorky! Máme dosť dispozícií, aby sme prekonali okolnosti, ktoré obyčajne vytvárajú budúcnosť. Takže výhovorky alebo výsledky?

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;