VÝCHOVA DETÍ VĎAKA NLP

Často sa hovorí, že deti sú odrazom svojich rodičov. Všetka láska, nádej, predpoklady, ale i hnev či zármutok, ktorý vkladáme do ich výchovy, sa nám skôr alebo neskôr vráti. Okrem toho, čo do ich výchovy vkladáme, vplýva na deti aj to, aký život vedieme my dospelí. Ak sa pravidelne venujeme cvičeniu a zdravej strave, ovplyvní ich to a budú sa snažiť pracovať na sebe rovnako. To platí aj o našom zmýšľaní – ak ku každej úlohe či problému pristupujeme skepticky a už na začiatku odsudzujeme každú novú skúsenosť na záhubu, chtiac či nechtiac ich svojím postojom ovplyvníme.

         My dospelí máme nepríjemnú vlastnosť prikladať každej negatívnej skúsenosti príliš veľkú váhu. Zabúdame vidieť vo svete to pekné a viac sa sústredíme na negativitu okolo nás. Deti sú v tomto ohľade naším opakom – ak neprisudzujeme ich prvým zlyhaniam v škole či v súťažiach veľkú váhu, majú v povahe sa z neúspechu spamätávať oveľa rýchlejšie ako my a opäť sa sústredia na dosiahnutie svojho cieľa. Dá sa povedať, že deti samy a od úplných začiatkov pracujú s technikou NLP, aj keď o tom nemajú ani poňatia.

         Ako však do výchovy detí zaradiť NLP? V prvom rade by sme nemali zabúdať na komunikáciu s našimi deťmi, ktorá je kľúčovým prvkom. Nemôžeme sa snažiť pomôcť im s problémom, ak nepoznáme jeho vznik a príčiny do hĺbky. Vďaka vzájomnej komunikácii sa však môžeme naučiť aj uzatvárať kompromisy s deťmi, pretože zdravý vzťah s vaším dieťaťom by nemal byť založený na nekonečnom ustupovaní a kapitulovaní.

         Každý rodič pozná svoje dieťa do hĺbky. Pozná jeho silné i slabé stránky, snaží sa mu poradiť a pomôcť v každej situácii. Práve táto schopnosť môže byť veľmi silná. Najťažšie býva pre ľudí identifikovať svoje slabé a silné stránky, lenže vy vidíte vaše dieťa vyrastať a viete identifikovať jeho silu. Ak budete podporovať a rozvíjať silné stránky svojho dieťaťa a zároveň sa sústrediť na pomoc v slabých smeroch, vychováte úspešného a nebojácneho človeka.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;