TAJOMSTVO NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVANIA

Napadlo vám niekedy, čo sa skrýva za tajomnou a v súčasnej dobe veľmi módnou skratkou NLP? Viete k čomu NLP využiť? Odpovede nájdete v tomto článku.

Mnoho životných rozhodnutí

Počas nášho života činíme veľké množstvo rozhodnutí. Niektoré ani neregistrujeme, o niektorých naopak dlho premýšľame. Jedným z kľúčových rozhodnutí je voľba vlastného postoja.

Môžeme si zvoliť postoj, v ktorom budeme:

  • obeťou životných situácií
  • tvorcom svojej životnej reality

Mnohokrát vo svojom živote stojíme na križovatke. Na jednej strane sa vinie pohodlná cesta s možnosťou nechať sa vláčiť stále rýchlejším spádom situácií, ktoré nemôžeme ovplyvniť. A na strane druhej sa môžeme vydať náročnejšou cestou vrátane nosenia bremena plného zodpovednosti za svoje myšlienky, činy a emócie.
Jedinou životnou konštantou je zmena. Každý z nás sa môže rozhodnúť, akým smerom sa bude uberať jeho život a akým typom človeka sa stane.

Či už si myslíte, že môžete, alebo si myslíte, že nemôžete, stále máte pravdu.“ Henry Ford

NLP Vám poskytuje širokú škálu veľmi efektívnych a rýchlych techník pre:

  • uvoľnenie potenciálu človeka
  • odstránenie jeho bariér
  • odstránenie vplyvu negatívnych skúseností
  • zlepšenie nálady
  • komunikačné napojenie

Už Henry Ford vedel, že spôsob, akým človek premýšľa, sa následne premieta do reality (možno práve preto bol v živote taký úspešný.) Kľúčom k úspechu je dosiahnuť pozitívne zmeny v myslení nielen na vedomej, ale aj na podvedomej úrovni, a vďaka tomu dosahovať v živote a v biznise želané výsledky. Žijeme v dobe bezprecedentných zmien, vo svete plnom nepredvídateľných situácií, stresu a chaosu. To si vyžaduje nový prístup k mysleniu a k self-manažmentu. Kľúč k úspechu v biznise aj v osobnom živote totiž leží v našom vnútri. Úspešnými lídrami 21. storočia budú tí, ktorí dokážu pracovať sami so sebou, kontrolovať svoje myšlienky, premýšľať o tom, ako myslíme, a spojiť toto uvažovanie s novými technológiami. A v tom spočíva základ NLP. Ďalšie koncepty, ako emocionálna inteligencia, pozitívna inteligencia a iné, sú odvodené z NLP.

VEDELI STE, ŽE NÁŠ MOZOG NEPOZNÁ PREDPONU „NE“?

Pojem „neuro“ obracia pozornosť k nášmu mozgu, k mysleniu a vnímaniu toho, čo sa okolo nás a v nás deje. Počas života si osvojujeme rôzne návyky. Niektoré sú pre život užitočné, iné nás obmedzujú v raste, narúšajú naše vzťahy či profesionálny rozvoj. Väčšina týchto návykov sa nachádza na úrovni nášho podvedomia, preto ich vieme iba veľmi ťažko ovplyvniť.

NLP ponúka účinné techniky, ako pracovať s naším podvedomím, ako dostať myseľ pod kontrolu, ako sa zbaviť návykov či zlozvykov, ktoré pre nás nie sú užitočné, a ako svojimi myšlienkami ovplyvňovať kvalitu svojho života. Zapamätajte si, váš mozog je váš najspoľahlivejší podriadený. Počúva na slovo. Na čo myslíte, to sa stane. Keď sa napríklad ráno zobudíte s tým, že dnes budete mať určite hrozný deň, zasa budú cestou do práce strašné zápchy a váš šéf zmetie zo stola projekt, na ktorom už mesiac pracujete, tak sa to určite stane. Aký život si myšlienkami naprogramujete, taký ho budete mať! Toto nie je konštatovanie, toto je vedecky overený fakt. A platí rovnako ako za čias Henryho Forda.

TIP PRE VÁS:

Myslite v živote aj v biznise na to, čo CHCETE, nie na to, čo NECHCETE! Naše podvedomie totiž nepozná predponu „NE“. Keď si ráno poviete: „Dúfam, že dnes nebudú zápchy, lebo nemôžem zmeškať ranné stretnutie so šéfom!“, váš mozog si to zakóduje ako: „Dúfam, že dnes budú zápchy, lebo môžem zmeškať ranné stretnutie so šéfom“. A podľa toho sa zariadi. Malá skúška správnosti – nemyslite teraz na kresleného krokodíla! Na čo myslíte?


LINGVISTICKÉ – KVALITA NAŠEJ KOMUNIKÁCIE URČUJE KVALITU NÁŠHO ŽIVOTA

Lingvistická oblasť NLP učí ľudí umeniu nielen komunikovať, ale aj porozumieť iným ľuďom. Komunikácia je elementárnou zručnosťou, ktorú by mal ovládať každý manažér, resp. líder. Žiaľ, vo všeobecnosti si ľudia mýlia komunikáciu s hovorením. Mnohí ľudia sa domnievajú, že keď vedia rozprávať, automaticky to znamená, že vedia komunikovať.

Z prieskumov firmy Gallup z roku 2015 vyplynulo, že až 50 percent zamestnancov podalo niekedy v práci výpoveď kvôli nezhodám so svojím nadriadeným. Nie je teda komunikácia ako komunikácia. A v čom spočíva ten rozdiel? Tradičná forma komunikácie sa sústreďuje viac na obsah a formu, komunikácia z pohľadu NLP sa sústreďuje na komplexný výsledok, psychológiu a porozumenie v komunikácii. To, ako premýšľame, vyjadrujeme navonok komunikáciou. Kvalita našej komunikácie následne ovplyvňuje kvalitu nášho života, naše vzťahy, úspech, šťastie. NLP nám umožní objaviť skrytú silu komunikácie a pozitívne ju využívať v prospech seba a iných ľudí. Základom úspechu pri komunikácii je pochopiť „uhol pohľadu“ druhej osoby, porozumieť tomu, ako myslí, čo pri komunikácii počuje, vidí a cíti. V NLP to nazývame „ raport“ – schopnosť zladiť sa s tým, s kým komunikujete. Zladiť sa môžete na úrovni fyzickej (prispôsobiť fyziológiu, tempo reči), na úrovni jazyka, používať tzv. „silné slová“ komunikačného partnera a naladiť sa na jeho štýl komunikácie. Z pohľadu komunikácie totiž ľudia prijímajú informácie 3 spôsobmi, a to vizuálne, posluchovo a pocitovo, a na základe toho im treba prispôsobiť jazyk. Toto skvele využíval napr. Barack Obama. Jeho neprajníci mu po výhre v prezidentských voľbách vyčítali, že vyhral vďaka využívaniu NLP vo svojich prejavoch. Obama mal NLP poradcov, ktorí mu pripravovali každý prejav tak, aby jeho slová nepôsobili iba na vedomú úroveň poslucháčov, ale aby prenikli do podvedomia ľudí a ovplyvnili ich postoj. Obama používal pri svojich prejavoch tzv. „konverzačnú hypnózu“, zušľachtený jazyk a dokázal sa prihovárať naraz všetkým komunikačným (reprezentačným) typom ľudí – tým, ktorí vnímajú informácie vizuálne, posluchovo aj pocitovo. Každý z týchto typov pri komunikácii prijíma informácie trochu inak. Vizuálne typy potrebujú vidieť, posluchové typy potrebujú počuť a pocitové typy potrebujú precítiť či zažiť. Úspešný komunikátor je ten, ktorý sa dokáže prihovárať každému „jeho jazykom“ a na to ponúka NLP skvelý návod.

TIP NA ZÁVER

Nehovorte negatívne o iných ľuďoch, o konkurencii, klientoch a pod. Podvedomá časť nášho mozgu totiž vníma akúkoľvek kritiku osobne. Nerozlišuje, či kritizujeme seba alebo iných. V praxi nájdeme mnoho príkladov. Spomeňte si na prípady, keď sa predvolebná kritika politických súperov obrátila proti kritizujúcemu subjektu a pomohla vyhrať protistrane. Takže si zapamätajte – keď niekoho kritizujete, škodíte tým najviac sami sebe.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;