ROZVÁŽNE ZAČIATKY

Ako vybudovať svoj biznis rýchlo a s trvalým úspechom

Keď sa hovorí o úspešných startupoch a podnikoch, každý si predstaví spoločnosti, ktoré v krátkej dobe zaznamenali masívny rast. V skutočnosti si musíme predstaviť exponenciálnu krivku v tvare hokejky, ktorá je v začiatočnom období priama, ale akonáhle biznis dosiahne zlomový bod, výnosy vystrelia až do nebies. Hoci by mal byť takýto rast pre startupy dlhodobým cieľom, často sa ich zakladatelia zameriavajú na to, aby ho dosiahli čo najrýchlejšie – niektorí dokonca hľadajú investorov, len aby tento proces urýchlili. Neuvedomujú si však dôležitosť obdobia, ktoré trvá predtým, ako začne krivka vzrastať, a predstavuje čepeľ pomyselnej hokejky. Trvá približne tri až štyri roky a je obdobím najdôležitejšej práce. V tomto období budete vy ako zakladateľ robiť tú najťažšiu prácu – zosúlaďovať predaj, marketing, chod spoločnosti, výrobu – a to všetko pri minimálnych výnosoch. Budete budovať úplné základy vášho biznisu. Bude to obdobie budovania základných hodnôt, firemnej kultúry a identity značky. Taktiež budete pracovať na tom, akú skúsenosť a prvý dojem chcete zákazníkom poskytovať a budete vytvárať počiatočný obchodný model, keď prvýkrát uvediete svoj produkt alebo službu na trh. V neposlednom rade si určíte štandardy a zásady, o ktorých ste presvedčený, že vám pomôžu prekonať emocionálne, psychické, taktické a dokonca aj fyzické problémy, ktoré sú v počiatočných štádiách každého biznisu bežné.

V skratke, je to obdobie, ktoré odsúdi vašu spoločnosť buď na úspech, alebo neúspech. Rozbehnúť biznis vôbec nie je jednoduché, preto by ste k tomu mali pristupovať čo najdôslednejšie. Pretože keď narazíte na zlomový bod, budete chcieť mať z dlhodobého hľadiska čo najpevnejšie základy. Takže radšej ako na rýchlo narastajúce čísla sa zamerajte na stratégiu a veci, ktoré sú potrebné pre dlhodobý rast spoločnosti. Zvážte tieto štyri body:

ZDOKONAĽTE SVOJE PRODUKTY A SLUŽBY

Mnoho zakladateľov firiem sa sústredí len na masívny rast a pritom sa zabúdajú uistiť, že sú ich produkty bezproblémové. Povedia si, že sa tomu budú venovať, keď získajú viac zákazníkov alebo dosiahnu vyšší predaj. Takýto „čo najrýchlejší predaj“ funguje dobre pre množstvo technických spoločností, pretože vo veľa prípadoch stačí drobné zdokonalenie nejakého back-end kódu, ktorý sa jedným stlačením tlačidla aplikuje na niekoľko tzv. touch-points, miest, kde sa zákazník stretáva so značkou – a teda oprava vo veľkom. Pre mnoho spoločností to ale nie je také jednoduché. Ak sa nezbavíte chybičiek hneď na začiatku, budú sa zväčšovať s vaším rastúcim úspechom.

Zakladatelia sa tiež fixujú na vytváranie produktov alebo služieb, ktoré budú mať dobrú predajnosť, namiesto takých, ktoré budú mať vynikajúcu kvalitu. Toto poradie by však malo byť opačné. Ak sa produkt na trh nehodí, nezáleží na tom, či sa dá zdokonaľovať. Oplatí sa robiť veci, ktoré sa vo veľkom neprejavia hneď. Spätná väzba vám pomôže identifikovať nedostatky. Na ich odstránenie je často potrebné vrátiť sa až na úplný začiatok. Keď zapracujete na nedostatkoch prvotnej verzie, získate lepšiu kontrolu nad procesom rastu, pretože lepšie pochopíte, čo chcete, a aký chcete, aby bol váš produkt alebo služba. Okrem toho, každá iterácia vychádza z predchádzajúcej. Ak váš základný model nezdokonalíte, riskujete, že sa dostanete na zlú cestu.

VYTVÁRAJTE ZMYSLUPLNÉ PROCESY A ČINNOSTI

Rast nezahŕňa len rast smerom nahor a von, ale tiež znamená, že vnútorné procesy a činnosti fungujú bezproblémovo. Tá posledná vec, o ktorú stojíte, je strácať zákazníkov, ktorých ste tak dlho získavali, len kvôli jednej slabine v infraštruktúre. Pravdaže, niektoré systémy a procesy, ktoré fungujú v začiatočných štádiách spoločnosti, nebudú fungovať, keď sa rozbehne vo veľkom. Takže ako bude spoločnosť postupne rásť, budete musieť zavádzať nové systémy a prispôsobovať sa im.

Vytvorením dômyselných procesov a činností sa vám podarí vytvoriť identitu spoločnosti – kto ste a ako chcete, aby vaša spoločnosť fungovala.
Zvážte napríklad spôsob, akým prijímate objednávky. V začiatočných štádiách pravdepodobne používate jednoduché elektronické obchodovanie. Môže to fungovať, iba ak prijímate okolo 20 objednávok denne. Ale keď sa váš biznis rozrastie, systém sa môže zahltiť a niektoré objednávky stratiť. Preto budete musieť nájsť nový systém. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa spoločnosť rozrastie, tie hlavné zásady a princípy, ktoré si stanovíte v začiatočnom období (pomyselná čepeľ hokejky), sa zachovajú. Niektoré hlavné princípy sa meniť nebudú – napríklad kedy zákazníkovi príde upozornenie, že jeho objednávka bola spracovaná, za aký čas bude odoslaná, aké komunikačné linky fungujú medzi objednávkou a výrobou, koľko bude trvať doručenie. Bude dôležité zachovať vysokú kvalitu zákazníckeho servisu a zákazníckej skúsenosti,  takže proces objednávky bude pre zákazníka transparentný, a vždy ju bude očakávať v určitom čase a kvalite. Aj vykonávanie činností, ktoré na prvý pohľad nepodporujú rast, pomáha určiť, kto ste ako spoločnosť a aké miesto si chcete nájsť v životoch zákazníkov. Začína to internými procesmi a činnosťami. Aj keď sa tieto systémy budú v priebehu rastu meniť, budete chcieť dodržiavať štandardy a očakávania, ktoré ste si stanovili, pretože tým zachováte charakter a integritu vašej spoločnosti.

ZLOŽTE SI TÍM

Je logické, že ak chcete prosperovať, musíte založiť silný tím. Koniec koncov, úspech alebo neúspech spoločnosti závisí od kvality vedenia. A každý nový pracovník môže byť nadobudnutým prínosom a môže pomôcť firme rozrásť sa. Je tiež logické, že riadiace štruktúry, ktoré budú vhodné pre spoločnosť s 15 zamestnancami, nebudú vyhovovať spoločnosti so 150 zamestnancami, takže sa musíte zamerať na vytvorenie flexibilného tímu, ktorý sa bude vedieť pohotovo prispôsobovať rastu vašej spoločnosti.

Čo však nie je na prvý pohľad zrejmé, je, že váš tím pozostáva aj z vonkajších vzťahov, ktoré ste si vybudovali. Akých dodávateľov využívate? A čo spolupráca s inými spoločnosťami? Aké máte vzťahy s inými subjektmi vo vašom odvetví? A čo je možno najdôležitejšie – aké vzťahy ste nadviazali so svojimi zákazníkmi? Jednou z najlepších výhod v prípade malých spoločností je to, že so svojimi zákazníkmi môžete nadviazať dôverný vzťah. Od začiatku do konca im môžete poskytnúť zákaznícku skúsenosť, akú sami chcete.

Cieľom by vždy malo byť vytvorenie priaznivcov značky, niekoho, kto bude vašu značku spoľahlivo obhajovať a šíriť vaše motto a posolstvo. Nezabúdajte, že komunita, ktorú vytvoríte okolo svojho biznisu, dokáže upevniť vaše základy, takže s rastom biznisu bude rásť aj vaša sila a vplyv. Preto si dajte záležať na vytvorení „tímu“, ktorý vás bude poháňať dopredu.

VYBUDUJTE SI ZNAČKU

V neposlednom rade, toto obdobie využite na budovanie svojej značky – uvedomte si, kto ste ako spoločnosť a čo ponúkate svojim zákazníkom. Ako sa líšite od konkurencie? Čo máte navyše, čo iné spoločnosti nemajú? Aké sú vaše najväčšie slabosti? Čo robí vašu spoločnosť silnou? Aké je vaše posolstvo? Akým spôsobom ovplyvňujete dané odvetvie trhu? Môže trvať roky, kým budete vedieť odpovedať na tieto otázky. Nestačí o tom premýšľať, musíte poznať odpovede z vlastnej skúsenosti. Najkrajším na tom je, že vám to ponúka možnosti na uskutočnenie zmien tam, kde je to potrebné. Menšie spoločnosti majú výhodu v tom, že sa dokážu zmenám prispôsobiť pohotovejšie ako veľké korporácie. Takže ak vaše odpovede signalizujú potrebu nového prístupu, využite to ako možnosť na inováciu a prispôsobte sa.

Pamätajte, že vaša značka tiež udá tón kultúre vašej spoločnosti. Určí štandardy, akých ľudí zamestnávate. Pomôže vám vytvoriť zákaznícku skúsenosť podľa vašich predstáv. Bude to mať vplyv na marketing, predaj a dizajn, a aj na to, akou spoločnosťou sa stanete. Neuponáhľajte sa, urobte to správne. Prosperujte rozvážne. Pretože masívny rast je jedna vec, ale udržateľný rast je základom pre trvácnu spoločnosť.


Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;