PRIDÁVA VÁM VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL ROKY?

Zlá strava a nedostatok pohybu skracujú váš život.

Spôsobuje voľba vášho životného štýlu, že starnete rýchlejšie?

Je známe, že nezdravé stravovanie a sedavý spôsob života vedú k obezite. Najnovšie výskumy na Mayo Clinic však potvrdili, že ovplyvňujú aj proces starnutia. Je to tak – stravovanie a fyzická aktivita majú priamy vplyv na rýchlosť starnutia. Zasaďme veci do kontextu. Bunky starnú. Poškodzuje ich stres a mnoho iných faktorov, ako napríklad UV žiarenie, chemické látky z okolia, nepriaznivé vplyvy, zápaly… Pokiaľ sú bunky zdravé a majú neporušenú DNA, budú sa naďalej rozdeľovať a rásť. Ak je však vplyv týchto negatívnych faktorov a stresu príliš intenzívny, bunky zastavia svoju prirodzenú činnosť a začnú proces regenerácie. V prípade, že je proces regenerácie neúspešný, bunka buď zanikne, alebo vstúpi do štádia nazývaného senescencia. Takto poškodené, senescentné bunky, sa už nedokážu deliť.

Dopad zdravej stravy a cvičenia na náš život

Výskumníci z Centra pre výskum starnutia Roberta a Arlene Godotových pri Mayo Clinic robili výskum, počas ktorého polovicu myší kŕmili normálnou, zdravou stravou a druhú polovicu nezdravou stravou so zvýšeným obsahom nasýtených tukov, cholesterolu a cukrov. U myší kŕmených nezdravou stravou zaznamenali nebezpečné zmeny v niektorých zdravotných parametroch, napríklad telesnej hmotnosti. V priebehu len štyroch mesiacov sa zvýšila hmotnosť ich tuku až o 300 %. Skutočnosť, že nezdravá strava má na naše zdravie škodlivý vplyv, nie je v žiadnom prípade prekvapením. Zaujímavé však je, aké výrazné zdravotné zlepšenia u myší zaznamenali po tom, čo ich nútili každý deň cvičiť. Polovica z každej skúmanej skupiny dostala kolieska na behanie. Ukázalo sa, že myši, ktoré síce mali nezdravú stravu, ale cvičili, nielenže schudli, ale boli aj chránené pred akumuláciou senescentných buniek. Samozrejme, myši chované na zdravej strave mali z cvičenia rovnaké benefity.

„Myslíme si, že zlé stravovanie a neaktívny životný štýl urýchľujú starnutie tak na biologickej, ako aj na klinickej úrovni,“ hovorí Nathan LeBrasseur, Ph.D., riaditeľ Centra zdravého a aktívneho starnutia a hlavný autor štúdie. „Teraz sme to veľmi detailne dokázali aj na bunkovej úrovni, vidíme to vďaka výsledkom klinických testov. Ľudia si musia uvedomiť, že aj keď nemajú diagnostikovanú cukrovku, kardiovaskulárne ochorenie alebo Alzheimera v strednom veku, biológia týchto ochorení už intenzívne pracuje.

Čo robiť?

Mnohí si myslia, že dosiahnuť špičkový zdravotný stav je pre nich nemožné. Alebo len nevedia, kde začať. Koľko výhovoriek ste si už vymysleli, aby ste nemuseli cvičiť? Koľkokrát ste už odložili zdravé stravovanie na zajtra? Tí, ktorí sa pravidelne starajú o svoje telo a zdravie, nepoznajú žiadne skratky alebo uľahčenia. Jednoducho sa prekonali a rozhodli sa to urobiť. Zmenili „mal by som“ na „musím“ a cvičenie a zdravá strava sa stali každodennou súčasťou ich životov.

Táto štúdia jasne ukazuje silu stravovania a cvičenia. Neznamená to však, že sa hneď musíte prihlásiť na triatlon, stačí, ak si osvojíte zdravšie návyky. Nielenže tým zabránite predčasnému starnutiu a s ním súvisiacim chorobám, ale budete sa cítiť lepšie, fyzicky i mentálne. Ostatným, ale aj samému sebe, sa budete zdať aktívnejší a iniciatívnejší.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;