O Kurze:

To najlepšie a najúčinnejšie zo súčasnej NLP a metodiky koučovania v exkluzívnom kurze. Už behom štúdia zažijete osobnú zmenu a pocítite vnútornú spokojnosť. Krátku teóriu bude sprevádzať prax. Cieľom kurzu NLP MASTER je, aby si KOUČI a manažéri prehĺbili svoje znalosti z preberaných tém z predchádzajúceho kurzu. Tento kurz je hlavne o zmenách na podvedomej úrovni. Počas online kurzu budete sprevádzaní certifikovanou trénerkou tak, aby ste získali pozitívny prínos pre seba a vašich klientov vďaka správnemu používaniu techník. Kurz nie je len o naučení sa techniky ako takej. Je najmä o praxi a o komplexnom porozumení toho, ako funguje naša myseľ, ako fungujú emócie, kedy ste blokovaný vďaka neužitočným presvedčeniam, kde sa nachádzate na úrovni hodnôt, ako prebieha vaša motivácia... Len vtedy dokážete byť úspešní. Počas kurzu vás prevediem nasledovnými témami:

 • fungovanie vedomej a podvedomej mysle
 • predpoklady a práca s nimi
 • hlavné úlohy podvedomej mysle
 • používanie MILTONOVHO jazyka
 • porozumenie METAPROGRAMOV – spoznaniu motivačných stratégií u seba a ostatných
 • NLP technika KOTVENIA – pre efektívnu zmenu emočných stavov
 • NLP technika k búraniu strachu a negatívnych pocitov
 • naše úrovne hodnôt a zmeny v rebríčku hodnôt pre efektívnejšie dosahovanie zmien
 • neverbálna komunikácia a jej tajomstvá pre lepšie výsledky
 • odhalenie tajomstiev kvantovej fyziky a lingvistiky
 • technika integrácie častí
 • vylepšenie predajných zručností a zisťovanie nákupných stratégií
 • pokročilé techniky – odstránenie fóbie, zrušenie nutkavého správania sa alebo technika pokročilých SUBMODALÍT
 • modelovanie úspešného človeka
 • technika na zmenu časovej osi
 • technika na uvoľnenie negatívnych emócií prepadnutím
 • proces vyjednávania a mediácie
 • vytvorenie vlastných hypnotických skriptov za pomoci MILTONOVHO MODELU
 • uvedenie klienta do hypnózy (indukcie, cvičenia na prehĺbenie)
 • sebahypnóza
 • iné techniky (Sleight of Mouth, model fóbie, model alergie, hakalau, zrušenie nutkavého správania sa, kartézske súradnice, logické úrovne terapie)
 • a mnoho ďalších
V rámci komplexného vzdelávania a podpory získate všetko potrebné pre prax NLP kouča vrátane podrobného know-how k jeho vybudovaniu. Dostanete pohľad na vaše celkové vnímanie a objavíte svoje skutočné silné stránky v rámci komunikácie. Naučíte sa mimoriadne širokú paletu techník NLP, ktoré budete môcť využívať v praxi.

Kurz MASTER je určený pre:

 • tých, ktorí chcú po kurze NLP Praktikant objaviť pokročilé techniky NLP
 • vedúcich manažérov, ktorí chcú viesť svojich ľudí správnym spôsobom
 • tých, ktorí chcú zmeniť zamestnanie a začať pracovať s ľuďmi
 • tých, ktorí si chcú vybudovať vlastnú prax kouča využívajúcu mimoriadnu celosvetovo uznávanú metodiku
 • všetkých tých, ktorí chcú zlepšiť svoj život, zvýšiť svoju akcieschopnosť a pocit životnej spokojnosti
 • tých, ktorí chcú rozšíriť svoje techniky NLP

Akou formou je možné študovať naše kurzy?

courseonline

Kurz online

 • 15 ucelených modulov s praktickými ukážkami
 • praktické cvičenia dôležité pre získanie praxe
 • 1 certifikačný test

Online kurz je určený pre zaneprázdnených ľudí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobného tréningu. V rámci online kurzu budeme komunikovať spoločne cez GMAIL alebo WHATS UP

Akékoľvek otázky budete mať zodpovedané v priebehu dňa. Online kurz budete mať sprístupnený postupne, tak, aby ste mohli nadobudnuté poznatky implementovať do praxe.

Počas kurzu je na vyžiadanie k dispozícii osobné dvojhodinové sedenie k tematike kurzu v Bratislave.

Cena kurzu:

1198 eur

OBJEDNAŤ KURZ

Čo sa v kurze naučím

0
;