NLP A JEHO VYUŽITIE V BEŽNOM ŽIVOTE

Hoci tomu často odmietame veriť, myslenie v podstatnej miere ovplyvňuje smer, akým sa uberá náš život. Často si myslíme, že sa nám šťastie, úspech či osobný rast vyhýbajú, ale možno je to len tým, že naša myseľ nie je nastavená na úspech, a preto nedokážeme dostatočne efektívne pracovať a dosahovať to, po čom túžime. Odpoveďou na problémy môže byť NLP, na ktoré sa sústreďuje čoraz viac ľudí. Pre mnohých je nielen odpoveďou, ale aj riešením. O čo však v skutočnosti ide?

Businessman hand touching Neuro Linguistic Programming (or NLP) sign virtual screen

         NLP je metóda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním, popisovaním a zdieľaním úspešných stratégií jednej alebo viacerých osôb. Pod skratkou NLP sa skrýva termín Neuro Lingvistické Programovanie, ktoré pomáha nielen k zdieľaniu techník úspechu, ale navyše pomáha ľuďom identifikovať ich silné a slabé stránky.

         Prečo je dobré poznať svoje silné a slabé stránky? Pretože keď identifikujeme svoj potenciál, môžeme sa oveľa ľahšie vyrovnať s úlohami, ktoré na nás čakajú v školskom prostredí, práci či v domácnosti. Ak vám nevyhovuje učenie sa prostredníctvom písania poznámok, môžete využiť iné spôsoby, a tým sa pripraviť na skúšky efektívnejšie a lepšie. Rovnaký účinok prichádza aj v pracovnom prostredí či pri riešení zložitých problémov v osobnom živote.

         NLP vzniklo v spolupráci s poprednými terapeutmi, psychológmi, psychiatrami a hypnoterapeutmi, ktorí dokonale poznajú zákutia ľudskej mysle. NLP učí ľudí, že neexistuje neúspech či prehra, ale vždy existuje len spätná väzba. Stále hľadáme, že nám niekto presne povie, čo máme robiť, ako presne sa vyrovnať s prekážkami na našej ceste. Avšak mnoho psychológov a psychiatrov popisuje, že nosíme všetky odpovede ukryté vo svojej mysli. Ak vždy budeme postupovať len podľa svojich postupov, ktoré sme už mnohokrát vyskúšali, vždy dostaneme len to, čo vždy. Úspech je práve o vystúpení z komfortnej zóny a o odvahe pustiť do nových vecí.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;