JOGA OČAMI VEDCOV. AKO VPLÝVA NA NAŠE TELO A MYSEĽ?

Každú chvíľu vychádzajú nové poznatky a štúdie o joge, akým spôsobom dokáže ovplyvniť naše telo a myseľ. Západná veda začína teraz objavovať to, čo východná filozofia vedela už pred tisíckami rokov. Vďaka moderným vyšetrovacím metódam sú dostupné aj hmatateľné dôkazy o výnimočnosti a účinnosti tohto cvičenia.

Tieto 4 zložky robia z jogy to, čím je:

Prvá zložka je pohybová, ktorá zahŕňa rôzne polohy a pohyby tela, dýchacie cvičenia a relaxáciu. Toto sú časti jogy, ktoré ovplyvňujú fungovanie nášho fyzického tela. Ďalšou podstatnou zložkou je tzv. samoregulácia – schopnosť kontrolovať našu vnútornú odpoveď na stresovú reakciu a schopnosť kontrolovať naše emócie. Tretia časť je o uvedomovaní si vlastnej mysle a tela. Učíme sa vnímať, čo sa deje s naším telom, a pozorujeme svoju myseľ, ako cez ňu prúdia myšlienky. Posilnenie tohto vnímania sa prejaví v pozitívnom zmysle aj v bežnom živote. A poslednou zložkou jogy je prežívanie hlbokých meditačných, spirituálnych a nadzmyslových stavov. Aj keby tieto zážitky trvali len veľmi krátku dobu, vedia výrazne ovplyvniť človeka v zmysle chápania významu a zmyslu jeho života.

Vytvárame priestor

Priestor v našom tele aj v mysli je veľmi dôležitý. Keď je naša myseľ zahltená myšlienkami, musíme ju vyčistiť. A o tom je vlastne aj celá meditácia – o vyprázdnení mysle. Podobné je to aj v našom tele. Keď cvičíme Asány, robíme strečing celého tela. Vďaka tomu vytvárame ten nevyhnutný priestor – medzibunkový priestor. Všade, kde je priestor, môže voľne prúdiť prána – naša životná energia. A kde prúdi prána, je aj zdravie.

„Máme oveľa väčšiu moc, ako sme si mysleli. Kiežby sme ju využili na vytvorenie harmónie a jednoty… A princípom jogy je jednota. Najprv ide o zjednotenie jednotlivca, čiže uzdravenie samých seba v zmysle znovunadobudnutia moci nad vlastnými myšlienkami, emóciami, správaním a životom. Keď sa udeje takáto zmena u jednotlivcoch, tak potom sa zmení aj kolektívna sila. Bude oveľa silnejšia, čo bude mať pozitívny vplyv na planétu. Takže tí, ktorí sa zaoberajú jogou, sa zároveň podieľajú na evolúcii ľudstva. Má to obrovský dosah na smerovanie spoločnosti a celého sveta. Pomocou týchto cvičení sa ľuďom otvára vedomie, začínajú ovládať svoje telo aj myseľ, sú odolnejší voči stresu, súcitnejší voči druhým a sú menej naviazaný na materializmus. Keď sa joga dostane do našej spoločnosti, do našich škôl a stane sa to súčasťou našej kultúry, môžeme byť svedkami premeny ľudstva.“  Bruce Lipton

Vplyv jogy na psychické poruchy

Jeden z výskumov, ktorý sa vykonal, bol vplyv jogy na psychické poruchy. Výskumu sa zúčastnili 2 skupiny ľudí. Členova prvej skupiny cvičili jogu počas 6 týždňov a kontrolná skupina pokračovala vo svojej bežnej liečbe. Priemerne cvičili jogu len 12 minút denne  počas 5 – 6 dní v týždni. Výsledok bol nasledovný: depresia sa zredukovala o 33 % u osôb, ktoré cvičili jogu. Zredukovali sa aj pocity úzkosti a stresu, voči ktorému začali byť aj odolnejší. Vo svojom živote začali prežívať viacej pozitívnych skúseností a naopak, došlo k poklesu prežívania negatívnych zážitkov.

Poháňame životnú energiu

Prána (životná energia) a Čitta (informácia) prúdia v tele prostredníctvom kanálov, ktoré sú medzi sebou prepojené. V sanskrite sa nazývajú Nádí. Na fyzickej úrovni túto funkciu spĺňajú nervy, krvné a lymfatické cievy. Pránu na fyzickej úrovni si môžeme predstaviť zase ako teplo, elektromagnetickú, chemickú energiu a molekuly zabezpečujúce energiu, ako napr. glukóza a adenozíntrifosfát (ATP). Informácia (Čitta) prúdi cez nervy prostredníctvom elektromagnetickej energie a prostredníctvom molekúl nesúcich informáciu, ako napr. hormóny a neurotransmitery. Takže nám cez telo prúdi energia na fyzickej aj energetickej úrovni a vďaka joge sa toto prúdenie posilňuje.

Dýchanie je recept na stres

Pri praktizovaní pránického (jogového) dýchania sa znižuje krvný tlak a redukuje stres. Krvný tlak je ovládaný sympatikovým nervovým systémom, ktorý sa aktivuje aj pri stresovej reakcii. Vedomým, pomalým a hlbokým dýchaním, vieme upokojiť sympatikový nervový systém, čiže znížime reakciu tela na stres aj krvný tlak. Pri joge meníme aj rôzne pozície tela a tým vytvárame výzvu pre myseľ, aby sa s tým vysporiadala. Čiže dýchanie + presmerovanie našich myšlienok upokojí signály zo sympatikového nervového systému.

Kontrola mysle = kontrola nad svojím životom

Čím viacej kontroly máme nad svojou mysľou, vedomou aj podvedomou, tým viacej sily máme vo svojom živote. Ovládame nielen svoje telo, ale aj to, čo sa nám deje v živote, a ako sa spájame s okolitým svetom. Toto všetko sa deje prostredníctvom nášho nervového systému – našej mysle.

Joga zmení Váš mozog

Pomocou moderných vyšetrovacích metód, ktoré dokážu monitorovať mozgovú aktivitu aj zmenu štruktúry mozgu, sa zistilo, že meditačné techniky dokážu zmeniť Váš mozog. Keď sústredíte svoju pozornosť, mení sa aktivita mozgu. A keď sa to praktizuje dlhšiu dobu, zmení sa aj štruktúra mozgu. Táto vlastnosť prispôsobenia sa sa nazýva mozgová plasticita. Tieto zmeny sa prenášajú aj na nervovú sústavu, čo v pozitívnom zmysle ovplyvňuje stresovú reakciu. V pozitívnom zmysle ovplyvňuje aj aktivitu neurotransmiterov v mozgu, aj aktivitu našich génov. Cvičeniami sa prehlbuje aktivita génov, ktoré sú pre nás prospešné, napr. sa zlepší imunitná odpoveď. Na druhej strane sa zase tlmí aktivita génov, ktoré nám škodia, keď sme pod vplyvom chronického stresu, ako napr. zápal.

Vďaka joge lepší svet?

Podmaňujeme si celý ekosystém a ničíme naše životné prostredie. Spôsob, akým žijeme, je už pre našu Zem neudržateľný. Na to, aby sme prežili, musíme zmeniť svoje správanie od základu. Joga nie je len hobby, je to aj liečebná metóda, ktorou dokážeme zmeniť naše telo na bunkovej aj molekulárnej úrovni. Je to aj o poznaní seba, o prekonávaní výziev, o sebarealizácii, o poznaní zmyslu života.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;