AKO ODPÚŠŤAŤ A OPÄŤ MILOVAŤ.

Večná dilema. Odpustiť alebo neodpustiť. Sklame nás opäť alebo sa poučí. Umenie odpúšťať neovláda každý, no každý by sa o to mal minimálne pokúsiť. Pýtate sa prečo? Odpoveď je jednoduchá, negatívne emócie nás zaväzujú. Práve náš hnev, ktorý v sebe potláčame sa neskôr prejaví a môže vyústiť do nepríjemných situácií na rodinných oslavách, alebo počas sviatkov. Spôsobujú to nezahojené rany z minulosti, ktoré sa každou uštipačnou poznámkou stále viac a viac otvárajú.

„Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské.“ Takto výstižne popisuje problematiku odpúšťania jeho latinské porekadlo. Avšak nie je to vždy tak jednoduché, ako by sme očakávali. Bolesť ktorú nám druhá osoba spôsobila, častokrát v spojení s príliš vysokým egom spolu tvoria pomyslenú priepasť medzi krivdou a schopnosťou odpúšťať. Ak však máme tendenciu upínať sa na hnev, či dokonca v sebe živíme predstavy o pomste, neškodíme tak nikomu inému len sebe a svojej vnútornej pohode. Musíme si uvedomiť, že odpustenie neznamená ospravedlnenie a neznamená to ani povinnosť zabudnúť na bolesť ktorá nám bola spôsobená. Odpúšťanie znamená, že naša „polovička“ je nám vzácnejšia ako naše ego. Tak ako uvádza vyššie uvedený citát, odpúšťanie je výsadou a vlastnosťou silných osobností.

Ak sa chcete naučiť odpúšťať a opäť milovať, rozum musí ísť bokom. Zbytočné hľadanie pravdy vás dostane do cyklu analýz a otázok prečo sa to stalo a ako sa to stalo. Odpovede však možno nikdy nedostanete a zbytočne si budete lámať hlavu a pohybovať sa v negatívnej rovine. Jedine odpustenie je spôsob, ktorým vystúpite zo začarovaného kruhu a posuniete sa nielen v živote, ale aj v svojom vzťahu smerom vpred. Odpustením prejavíte najmä lásku k sebe samému.

Odpustenie však predstavuje proces. Nedeje sa zo dňa na deň a nedá sa ani vynútiť. Neexistuje presný návod, ako na to, no môžeme si skúsiť predostrieť hlavné body na ktoré by sme sa pri odpúšťaní mali zamerať. V prvom rade buďte úprimný k sebe samému a príjmite všetky emócie, ktoré sprevádzajú váš hnev. Nemáme tým na mysli potláčanie hnevu, ale jeho úplné prijatie a splynutie s vaším podvedomím. Ak však budete trpezliví a pochopíte samého seba, toto poznanie prenikne hlboko do vášho srdca a uľaví sa vám.

            Po tom, čo porozumieme sami sebe, musíme sa snažiť pochopiť toho druhého. Nehľadať odpovede. Iba pochopiť jeho pohnútky a pocity, ktoré ho k danému konaniu viedli. Uvedomte si, že nikto z nás nie je dokonalý. Každý jeden z nás z času na čas tomu druhému ublíži, povie niečo čo nechcel a sklamal nielen seba, ale aj svoju polovičku. Preto musíme byť tolerantní k svojmu okoliu a prijímať ich chyby ako neoddeliteľnú súčasť ľudskej existencie.

            Ak vám však nepomáha ani trpezlivosť, ani tolerancia a ani láska k sebe samému, skúste svoj hnev preniesť na papier. Napíšte na kúsok papiera všetky emócie, ktoré cítite a všetko čo by ste chceli druhej strane povedať. Oslovte ju v liste, adresujte list priamo tej osobe a v rámci rituálu list následne zničte tak, ako uznáte za vhodné. Skúste ho podpáliť, roztrhať, alebo jednoducho zahodiť na mieste ďaleko od vás.

            Ak by sme si to mali zhrnúť základom je upokojiť svoju myseľ, nehľadať odpovede a nechať preniknúť hnev von z tela, nepotláčať ho. Keď úspešne zvládneme toto štádium môžeme sa pustiť do pochopenia druhých a celý tento proces sprevádzať toleranciou a trpezlivosťou. Nenechajte sa odradiť rečami „toto by som nikdy neodpustil/a“, „toto by som mu/jej nikdy nezabudol/la“. Všetky tieto slová sú len prejavom pýchy a ješitnosti slabých ľudí. Život nám hádže polená pod nohy a iba silní ľudia tieto prekážky zvládnu bez toho, aby ubližovali sami sebe. Naučte sa prijímať prehry a nebrať ich ako negatívne javy, ale ako dary života, ktoré vás posilňujú.

            Ako sme spomínali, odpustenie neznamená zabúdanie a preto je len a len na vás, či dáte svojmu vzťahu opäť šancu, alebo danému človeku odpustíte avšak v dobrom sa rozídete. Tu však vystáva otázka, ako vlastne zistíte, že ste danej osobe odpustili? Veľmi jednoducho, v prítomnosti tejto osoby už nebudete prežívať žiadne negatívne emócie a meno tejto osoby vo vás nebude prebúdzať hnev a nenávisť. Nezabúdajte na to, že odpustenie je len a len v našich silách a dá sa tomu naučiť, odpustiť človeku výslovne, alebo mlčky vo svojich myšlienkach a prežite pocit uvoľnenia.Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;