AKO HODIŤ MINULOSŤ ZA HLAVU

Nedovoľte bolestným spomienkam z minulosti ovládať váš súčasný a budúci život

Prečo sa stále upíname na minulosť? Prečo sa držíme niečoho, čo už viac v našom živote nie je dôležité? Ak nám niečo v minulosti spôsobilo bolesť a trápenie, prečo je také ťažké nechať to tak?

Mnohí z nás uviaznu v minulosti, pretože potrebujú istotu. Potreba istoty a bezpečia je jednou zo šiestich základných ľudských potrieb nevyhnutných pre prežitie. Chceme si byť istí, že sa dokážeme vyhnúť bolesti a utrpeniu a (v ideálnom prípade) žiť v komforte. Neustálym trápením sa poškodzujeme, čo nakoniec môže viesť k nášmu zániku. Bojíme sa kroku do neznáma, lebo práve vtedy sme zraniteľní.

Pocit neistoty z toho, že nevieme, čo nás čaká, môže byť skutočne nepríjemný. A preto sa radšej upíname na minulosť, ktorú dobre poznáme a ktorou sme si istí. Ďalším dôvodom, prečo nedokážeme zabudnúť na minulosť, je, že si informácie spájame s emóciami. Zoberme si ako príklad citlivú a vnímavú ženu, ktorej partner spôsobí emocionálnu bolesť. V rámci ich vzťahu bude mať táto žena tendenciu stále sa k nepríjemnej udalosti vracať. A pretože sa v ich vzťahu stále budú vracať do minulosti, časom jej partner nadobudne pocit, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa snaží situáciu napraviť, nikdy to nedokáže.

Existuje však reálny dôvod, prečo táto žena nedokáže na daný moment v minulosti zabudnúť. Spomeňte si na tragický 11. september 2001. Možno by ste si dokázali spomenúť na to, s kým ste boli a čo ste robili, keď ste sa dozvedeli o teroristickom útoku na budovu Dvojičiek. Keby ste si však mali spomenúť napríklad na 11. august 2001, asi by ste sa na takéto detaily nerozpamätali. Je to preto, že naša pamäť si neuchováva informácie, pri ktorých sme neprežívali nijaké pocity. Avšak informácie spojené s emóciami v nás zanechávajú trvalý, nezmazateľný dojem.

Femininita a maskulinita sú dva protichodné póly. Osoby, ktoré sú na osi femininita – maskulinita silne naklonené na stranu femininity, sú schopné spájať si emócie so všetkým, čo na nich má silný vplyv, predovšetkým, ak im to spôsobí emocionálnu bolesť a utrpenie. Porovnajme takúto osobu s niekým, kto sa na osi femininita – maskulinita nakláňa na stranu maskulinity. Prečo si osoby, ktoré sú vo svojej podstate viac maskulínne, nespájajú všetko s emóciami? Nie je to preto, že by im na pocitoch nezáležalo. Je to preto, že pre mužskú energiu je typické prekážky prekonávať a nechávať ich za sebou. Naopak, pre ženskú energiu nie je typické zanechávať veci za sebou. Je pre ňu typické napĺňanie a zhromažďovanie. A preto je veľmi ťažké zabudnúť na niečo, k čomu sa silne viažu emócie. O čo všetko tým prichádzame? Ako neschopnosť zabudnúť na minulosť ovplyvňuje naše vzťahy, životy a naše šťastie? A ako sa naučiť zabudnúť, aby sme ďalej mohli žiť šťastnejší a zdravší život? Každý sa môže naučiť pustiť minulosť za hlavu a žiť šťastne a slobodne.

Prečo je dôležité pustiť minulosť za hlavu?

Prvým krokom k upusteniu od minulosti je uvedomiť si, prečo to chcete. Položte si otázku: „Prečo sa musím posunúť ďalej?“ Ako vám to zmení život? Aký vplyv to bude mať na vaše vzťahy? A nakoniec, ako sa budete v tejto novej životnej kapitole cítiť? Toto je najdôležitejšia časť procesu, pomôže vám totiž zostať motivovaným. Stanovenie si jasného cieľa je pre jeho dosiahnutie nevyhnuté. A keď sa budete chcieť vzdať, váš vysnívaný cieľ bude slúžiť ako emocionálny pohon, energia, ktorá vás bude hnať vpred. Budete musieť prekonať isté prekážky a výzvy, ale stanovený cieľ a dostatočne silná motivácia vám ich pomôžu zvládnuť.

Identifikujte svoje emocionálne návyky

Ďalším, a zároveň jedným z najťažších krokov k zanechaniu minulosti, je identifikovanie svojich emocionálnych návykov. Ako žijete svoj život? Aké máte sklony? Aký ste po emocionálnej stránke? Keď sme na isté emócie (dokonca i negatívne) zvyknutí, už si ani neuvedomujeme, ako nás denne ovplyvňujú. A keď uviazneme v negatívnej emocionálnej slučke, neuvedomujeme si to. Myslíme si, že tak ako my by reagovali všetci. Ale každý človek má individuálne emocionálne návyky, ktoré ovplyvňujú jeho pohľad na život a na seba samého, ovplyvňujú spôsob, akým rozpráva a koná. Tak prečo žiť život, v ktorom podporujeme negatívne emócie a zbavujeme sa tých pozitívnych?

Identifikujte svoje emocionálne návyky a zameriavajte svoj život na pozitívnejšie skúsenosti. Pretože emócie sú ako svaly – môžete sa trénovať v tom, ako sa cítiť frustrovaní, smutní a deprimovaní. Alebo sa môžete cvičiť a zlepšovať v tom, ako sa cítiť nadšene, radostne a odhodlane a to i vtedy, keď sa vo vašom živote stane niečo zlé. Keď sa prichytíte pri tom, že opäť upadáte do negatívneho emocionálneho návyku, pokúste sa negatívnych myšlienok zbaviť a hneď začať uvažovať pozitívne. Čím viac sa v tom budete trénovať, tým ľahšie pre vás bude prispôsobiť sa rôznym situáciám, s ktorými sa v živote stretnete.

Starajte sa o svoje telo a pestujte svoju myseľ

Je veľmi dôležité, aby ste si spôsob, akým sa dá zahodiť minulosť za hlavu, pripomínali každý jeden deň. Ak sa rázne nerozhodnete, čo do vašej mysle pustíte a čo nie, dávate zlej burine šancu šíriť sa a rásť. Ak si nenájdete čas na preskúmanie a zmenu vašich návykov, nikdy svoj život nebudete mať pod kontrolou. Bez ohľadu na to, aký inteligentní, bystrí a nabudení ste, ak nestrážite brány svojej mysle, dávate tichý súhlas vyčerpaniu, rozčarovaniu a dezilúziám. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí z vás robia lepšieho človeka. Dostaňte sa do svojej vrcholovej formy a namiesto suchého kúska buriny pracujte na pestovaní prosperujúcej záhrady. Ak budete tieto jednoduché rituály vykonávať každý deň, v konečnom dôsledku budú viesť k masívnej zmene.

DÁVAJTE

A na záver, keď sa budete snažiť zahodiť minulosť za hlavu, nájdite niečo, pre čo chcete ďalej žiť. Niečo, čo je dôležitejšie ako vy. Žite pre svoju rodinu, priateľov, pre ľudí. Nájdite nejaký motív nad rámec seba samého. Nezabúdajte, že bez ohľadu na to, aký zlomený sa cítite, vždy máte čo ponúknuť ostatným, i keď je to len niečo jednoduché ako povzbudivý úsmev či „naslúchajúce ucho“. Keď si to uvedomíte a začnete ľuďom niečo dávať, uvidíte, že sa váš život dramaticky zlepší, pretože zrazu dosiahne úplne nový zmysel a význam.

Váš život je dôležitý. Keď si uvedomíte, že tu nie ste len pre to, aby ste „dostávali“, ale aj pre to, aby ste dávali, ľudia ucítia vašu hodnovernosť a otvoria sa vám. To, že ľuďom niečo dávate, vám pripomína, čo je vaším poslaním. Upriamenie svojej pozornosti na potreby druhých vás dokáže motivovať tak silno, že dokážete oveľa viac, ako ste si mysleli. Okamžite pocítite úžitok. Budete produktívnejší. Problémy budete riešiť kreatívne. Pocítite silu, vďaka ktorej budete vládať. Naučíte sa nechávať bolestivú minulosť za sebou a milujúcim a súcitným spôsobom kráčať do budúcnosti.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;